SZS - logoPodkarpacki Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy

Wyszukaj
17 856 44 82

Zmiana druków zgłoszeń do zawodów i komunikatów końcowych

Realizując zalecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, które współfinansuje organizację zawodów rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady przedstawiamy znowelizowany druk zgłoszenia szkoły do zawodów oraz wzór protokołu końcowego zawodów uwzględniający dane z druków zgłoszeń. Nowelizacja związana jest z koniecznością sprawozdawczości dotyczącej udziału w naszych rozgrywkach młodzieży posiadającej licencje Okręgowych i Polskich Związków Sportowych.

Prosimy, żeby począwszy od rozgrywek rozpoczynających się w II półroczu bieżącego roku szkolnego na wszystkich szczeblach; od zawodów gminnych do finałów wojewódzkich, szkoła posiadała na zawodach zgłoszenie nowego typu.
Informujemy, że licencja zawodnika nadawana jest przez właściwy Okręgowy lub Polski Związek Sportowy i dotyczy danego roku rozgrywkowego lub kalendarzowego. Jeżeli więc zawodnik nie posiada licencji na rok 2014/2015 to nie zaznaczamy tej informacji w zgłoszeniu szkoły.

Przypominamy, że szkoła ma obowiązek posiadania Zgłoszenia na wszystkich etapach rozgrywek, a zgłoszenie to pozostawia organizatorowi imprezy.

Organizatorów imprez prosimy natomiast o dostarczania do Biura PW SZS w Rzeszowie komunikatów końcowych wg nowego wzoru.

Zgłoszenie do zawodów - tutaj

Komunikat końcowy - tutaj

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij