SZS - logoPodkarpacki Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy

Wyszukaj
17 856 44 82

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

29 lutego br. ukazało się zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, a następnie uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.

Informujemy, że w wykazie tym znajdują się m.in.:

  • poz. 109 - Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w dyscyplinach zgodnie z kalendarzem imprez PW SZS;
  • poz. 110 - Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w dyscyplinach zgodnie z kalendarzem PW SZS;
  • poz. 111 - Wojewódzki konkurs plastyczny "Sport w wyobraźni ucznia";
  • poz. 112 - Wojewódzki konkurs fotograficzny "Sport w obiektywie";
  • poz. 262 - Powiatowe Igrzyska Dzieci we wszystkich 25 powiatach naszego województwa zgodnie z kalendarzem imprez PW SZS;
  • poz. 263 - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej we wszystkich 25 powiatach naszego województwa zgodnie z kalendarzem imprez PW SZS;

Dodatkowe punkty na świadectwie przysługują za zajęcie miejsc 1-3 w powyższych zawodach.

W par. 1 pkt 2 znajduje się również zapis:

"W przypadku uzyskania przez ucznia zwycięskich miejsc w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, które nie zostały umieszczone w ww. wykazie, dyrektor szkoły i rada pedagogiczna po dokonaniu analizy regulaminu tych zawodów – uwzględniając powszechność dostępu, wymagany zasięg i ustalone w § 2 miejsca – podejmuje decyzję o dokonaniu wpisu na świadectwie ukończenia szkoły, z tym, że nie będą uwzględnione (punktowane) w postępowaniu rekrutacyjnymi na rok szkolny 2024/2025."

Link do zarządzenia - tutaj

 

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij