SZS - logoPodkarpacki Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy

Wyszukaj
17 856 44 82

Wykaz zakwalifikowanych szkół do programu Szkolny Klub Sportowy 2022

Szanowni Państwo

Jak pisaliśmy w poprzednim artykule nasz Związek został ponownie Operatorem Wojewódzkim Programu "Szkolny Klub Sportowy" na 2022 rok.

Niestety, przyznane środki nie pozwolą jednak na zaspokojenie pełnych potrzeb zgłoszonych przez szkoły i samorządy.

Aby utworzyć jak najwięcej grup musimy ograniczyć liczbę godzin zajęć do 56. Pozwoli to na uruchomienie 922 grup w 775 szkołach ze wszystkich 25 powiatów i wszystkich 160 gmin naszego województwa.

Każda zgłoszona szkoła otrzyma po 1 grupie, a tylko dużym szkołom liczącym powyżej 300 uczniów przyznaliśmy po 2 grupy, a bardzo dużym, powyżej 1000 uczniów - po 3 grupy.

Wykaz zakwalifikowanych szkół - tutaj.

Dyrektorów szkół prosimy o zaktualizowanie liczby nauczycieli wychowania fizycznego, którzy będą prowadzili zajęcia sportowe w ramach programu SKS 2022 do liczby osób zakwalifikowanych (szkoły, które starały się o więcej grup niż otrzymały prosimy o wskazanie e-mailem osób prowadzących zajęcia).

Zajęcia programu SKS będą mogły się rozpocząć w naszym województwie od jutra tj. od 1 marca.

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI:

Rozpoczęliśmy i w najbliższych dniach będziemy kontynuować wysyłanie do organów prowadzących szkoły informacji o programie tj. wykaz zakwalifikowanych grup i porozumienia o współpracy partnerskiej. Również informacje dot. realizacji programu są wysyłane drogą elektroniczną do szkół, w tym dokumenty dla nauczycieli tj. umowa - zlecenia, zakres obowiązków oraz oświadczenie do celów podatkowych. Są one dostępne także na naszej stronie w zakładce: Szkolny Klub Sportowy na Podkarpaciu – do pobrania.

Zakwalifikowanych nauczycieli prosimy o zapoznanie się z niezbędnymi informacjami:

  • Prosimy o dokładne wypełnienie UMOWY ZLECENIA przeznaczonej dla nauczycieli, którzy prowadzić będą zajęcia w ramach programu SKS. Prosimy o wypełnienie umowy komputerowo lub pismem drukowanym, oraz o jak najszybsze przesłanie nam podpisanego oryginału pocztą wraz z zakresem obowiązków i oświadczeniem do celów podatkowych. W związku z koniecznością zgłoszenia Waszej działalności do ZUS prosimy o nadesłanie umowy wraz z oświadczeniem najpóźniej do 15.03.2022 r.

  • Informujemy, że po zakończeniu każdego miesiąca nauczyciel prowadzący zobowiązany jest do wgrania raportu z przeprowadzonych zajęć pobranego z dziennika elektronicznego na platformie internetowej www.szkolnyklubsportowy.pl nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca. Na podstawie tego dokumentu zostaną przelane do 15-go dnia tego miesiąca na podane w oświadczeniu konta wynagrodzenia za przepracowane godziny w kwocie brutto 60 zł za godzinę.

  • Przypominamy, że na ten rok zaplanowaliśmy dla każdego nauczyciela po 56 jednostek zajęć. Bardzo prosimy nauczycieli prowadzących zajęcia o takie ich zaplanowanie, żeby do końca br. szkolnego (24.06.2022) przepracować z grupą 28 godzin zajęć. Pozostałe 28 godziny należy zrealizować w okresie 2.09.2022–15.12.2022.

  • Prosimy o kompletowanie grup, zbieranie dokumentacji (w tym zgody rodziców - są do pobrania na stronie Programu w zakładce „do pobrania”: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/do-pobrania, rezerwacje obiektów sportowych, tak, aby jak najszybciej rozpocząć prowadzenie zajęć (nie wcześniej niż od 1 marca br.).

  • Informacje dodatkowe:

o Prosimy o śledzenie strony internetowej www.szs.rzeszow.pl, gdzie będziemy zamieszczać aktualne informacje dotyczące programu (zakładka na dole: Szkolny Klub Sportowy na Podkarpaciu);

o W najbliższym czasie zamieścimy informację dotyczącą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć oraz ubezpieczenia OC prowadzących zajęcia;

o Informujemy, że Wasze zajęcia będą mogły być kontrolowane przez osoby upoważnione przez PW SZS w Rzeszowie oraz Operatora Krajowego programu.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij