SZS - logoPodkarpacki Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy

Wyszukaj
17 856 44 82

Wojewódzkie podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół, gmin, powiatów i klubów za ubiegły rok szkolny

W piątek w Sali Kongresowej hotelu "Nowy Dwór" w Świlczy odbyło się Wojewódzkie Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Klubów, Gmin i Powiatów za rok szkolny 2022/2023. Wśród zaproszonych gości na imprezie obecni byli:

 • p. Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, a zarazem Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie,
 • p. Barbara Dudek – Kierownik Oddziału Sportu w Urzędzie Marszałkowskim
 • p. Jerzy Janusz – wiceprezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie,
 • przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych,
 • dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego i działacze sportu szkolnego,
 • dzieci i młodzież szkolna z wyróżnionych szkół.

Święto sportu szkolnego rozpoczęło się od wręczenia upominków dla jednej ze 140 grup  „Akademii Małych Zdobywców” działających w naszym województwie. A odebrały je dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mrowli, prowadzone przez p. Beatę Sondej. Program polega na realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z najmłodszymi – dziećmi klas I – III szkół podstawowych. Dzieci w trakcie roku szkolnego zdobywają po 6 sprawności sportowych. Mogą to być np. sprawności lekkoatlety, piłkarza, gimnastyka, tancerza, turysty, badmintonisty czy tenisisty. Szkoły otrzymują specjalny sprzęt sportowy dostosowany do wieku dziecka, a dzieci legitymacje i za zdobycie każdej sprawności wklejkę to potwierdzającą. Program finansowany jest przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, przy wsparciu samorządów lokalnych.  W ub. roku szkolnym rozpoczęliśmy pełną realizację programu „Akademia Małych Zdobywców”.

Zanim wręczono pierwsze nagrody dla najlepszych szkół, gmin i powiatów wyróżniono jeszcze pamiątkowymi medalami, dyplomami i drobnymi upominkami ostatnich laureatów ubiegłorocznych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Na wzór olimpijskich konkursów sztuki również Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie ogłosił w ubiegłym roku po raz kolejny konkurs plastyczny „Sport w wyobraźni ucznia” Jego laureatami zostali:

Młodzież szkolna – grupa młodsza (do 13 lat)

1.Zofia Rak – SP Pustynia

2.Tetiana Roshak – SP Nr 3 Stalowa Wola

3. Lidia Pacześniak – SP Nr 23 Rzeszów

3. Maja Głodek – SP Nr 1 Zagórz

Młodzież szkolna – grupa starsza (powyżej 13 lat)

1. Maria Mordvintseva - SP Nr 3 Stalowa Wola

2. Barbara Śmiechowska – SP Nr 25 Rzeszów

3. Jagoda Machowska – SP Jedlicze

3. Dawid Nakonieczny - SP Nr 17 Rzeszów

Konkurs fotograficzny „Sport w obiektywie” wygrali:

 • Młodzież

1. Zuzanna Woźniak - SP Nr 2 Ustrzyki Dolne

2. Michał Łączak - SP Pustynia

3. Alicja Warzocha - SP Nr 23 Rzeszów

3. Filip Sobiecki - SP Nr 2 Ustrzyki Dolne

 • Dorośli:

1. p. Jan Jabłoński – Rakszawa

2. p. Radosław Telega - Dynów

3. p. Arkadiusz Fara - Krosno

Od dziesięciu lat klasyfikacja szkół odbywa się pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Za realizację programu Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej sklasyfikowano aż 604 szkoły podstawowe. Wyróżniono 10 najlepszych tj.:

1. SP Nr 1 Sanok

1. SP Nr 14 Krosno

3. SMS Ustrzyki Dolne

4. SP Nr 4 Sanok

5. SP Nr 1 Pruchnik

6. SP Nr 5 Dębica

7. SP Nr 14 Przemyśl

8. SP Nr 3 Tarnobrzeg

9. SP Zaczernie

10. SP Nr 3 Stalowa Wola

154 szkoły ponadpodstawowe brało udział w zawodach wojewódzkich w kategorii Licealiady. Nagrodzono 10 najlepszych tj.:

1. I LO Sanok

2. ZSSport. Rzeszów

3. II LO Przemyśl

4. ZSZ Dynów

5. II LO Dębica

6. I LO Krosno

7. ZSEiO Przemyśl

8. LO KEN Stalowa Wola

9. ZSLic. Leżajsk

10. I LO Brzozów

W kategorii gmin za realizację programu Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej sklasyfikowano 145 gmin. Nagrody odebrały 4 najlepsze, czyli:

1 miejsce – miasto Sanok

2 miejsce – miasto Rzeszów

3 miejsce – miasto Krosno

Najlepszą gminą wiejską została gmina Trzebownisko (powiat rzeszowski).

Prowadzona była również klasyfikacja powiatów. Tutaj już wszystkie 25 powiatów brało udział w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. W kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej:

1 miejsce – powiat sanocki

2 miejsce – powiat rzeszowski

3 miejsce – powiat dębicki

Wśród szkół ponadpodstawowych:

1 miejsce – powiat Rzeszów gr.

2 miejsce – powiat dębicki

3 miejsce – powiat stalowowolski

Nagrody dla szkół ufundował Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Łączna pula nagród wyniosła blisko 25.000 zł.

Corocznie Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie prowadzi klasyfikację na najlepszy klub pionu Szkolnego Związku Sportowego.

W ubiegłym roku najlepszymi klubami naszego województwa zostały:

 1. Międzyszkolny Klub Sportowy "Halicz" w Ustrzykach Dolnych

 2. Uczniowski Klub Sportowy "Tempo-5" w Przemyślu

 3. Uczniowski Klub Sportowy „Beniaminek" w Krośnie

W br. realizowany jest również w całym kraju konkurs „Aktywna szkoła”. Głównym celem konkursu jest wyróżnienie szkół oferujących wszystkim uczniom ciekawe programy wychowania fizycznego i sportu, odnoszące się do wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych przez wszystkich uczniów w szkole, a nie tylko sport. Oceniane są m.in.

 • program i realizacja zajęć wf w szkole,
 • organizacja i udział w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym,
 • organizacja imprez okolicznościowych takich jak inauguracja sportowego roku, podsumowanie, dni olimpijczyka, dzień sportu szkolnego, konkursy sportowe,
 • organizacja szkoleń na kartę rowerową, kartę pływacką, sędziów młodzieżowych itp.,
 • udział szkoły w programach promujących sport dzieci i młodzieży;
 • stan obiektów i sprzętu sportowego w szkole.

Konkurs oceniany jest w trzech kategoriach.

W kategorii „Mała szkoła podstawowa”:

 • I miejsce – SP Wrocanka
 • II miejsce – SP Cieszyna
 • III miejsce – SP Glinik Górny

Kategoria „Szkoła Podstawowa” była najliczniej obsadzona, a laureatami w tej grupie zostały placówki:

 • I miejsce – SP Nr 1 Pruchnik
 • II miejsce – SP Nr 25 Rzeszów
 • III miejsce – SP Pustynia

W kategorii „Szkoła Ponadpodstawowa”:

 • I miejsce – II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy
 • II miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie
 • III miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Pula nagród to 30.000 zł, a ufundowało je Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zarząd Krajowy Szkolnego Związek Sportowy na wniosek Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie przyznał Zbiorowe Odznaki „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej”. Otrzymały je:

 • Szkoła Podstawowa Nr 14 w Krośnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 1  w Sanoku
 • Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie

Bardzo dobre wyniki szkół i klubów we współzawodnictwie nie były by możliwe, gdyby nie pełna zaangażowania i poświęcenia praca nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, dyrekcji szkół, działaczy sportu szkolnego.  Kilku z nich wyróżniono.

Zarząd Krajowy Szkolnego Związek Sportowy na wniosek Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie przyznał medal „Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”:

 • Panu Bogusławowi Długoszowi – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Zarząd PW Szkolnego Związku Sportowego przyznał honorowe dyplomy „Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”. Dyplomy otrzymali:

 • Pani Agnieszka Jurczak – nauczyciel wychowania fizycznego w SP Nr 14 Krosno,                 
 • Pani Beata Wosiewicz – nauczyciel wf w SP Jedlicze
 • Pan Michał Baran – nauczyciel wf w SP Nr 14 Krosno

Natomiast odznakę 70-lecia Szkolnego Związku Sportowego otrzymała:

 • Pani Katarzyna Kustroń – I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie

Imprezę uświetniły występy akrobatek z Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie (p. Ewelina Fijołek) oraz tancerze z zespołu Maraton Boogie Giedlarowa (p. Jolanta Ciryt).

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim wyróżnionym.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij