SZS - logoPodkarpacki Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy

Wyszukaj
17 856 44 82

System Rejestracji Szkół - informacje dla nauczycieli

Szanowni Państwo.

Codziennie odbieramy wiele telefonów z pytaniami o System Rejestracji Szkół.

Bardzo prosimy nauczycieli o uaktualnienie danych swojej szkoły, ale wcześniej o zapoznanie się z instrukcją - tutaj

Przypominamy, że:

 • Każda szkoła chcąca wziąć udział w jakichkolwiek zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy na wszystkich szczeblach rozgrywek musi zarejestrować się w Systemie www.srs.szs.pl najpóźniej do 30 września 2022 roku lub w przypadku zawodów rozgrywach przed tym terminem odpowiednio wcześniej.

 • Uwaga: w związku z bardzo częstym zaznaczaniem w ub. latach przez nauczycieli wszystkich dyscyplin (z góry na dół) w br. w systemie można zgłaszać tylko dyscypliny rozpoczynające się od etapu gminnego lub powiatowego. Pozostałe dyscypliny (festiwal sztafet, łyżwiarstwo, narciarstwo, badminton, pływanie, gimnastyka i unihokej - Licealiada) będzie można zgłosić dopiero po ogłoszeniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do konkretnej imprezy.

 • Konta założone w ub. latach są nadal ważne, należy tylko je uaktualnić.

 • Podobnie jak w ubiegłym roku, szkoły, które chcą zgłosić się do więcej niż jednej kategorii rozgrywek (Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady Młodzieży) muszą założyć dla każdej kategorii osobne konta (inne adresy mailowe).

 • Niezwykle ważne jest, aby w każdym z kont SRS, które posiada szkoła nazwa szkoły była identyczna. Nazwy skrócone szkoły powinny mieć format typu: SP 45 Rzeszów, czy ZSP 4 Rzeszów.

 • Przy pierwszym logowaniu należy uzupełnić:

  • nazwę skróconą szkoły;

  • typ - kategorię rozgrywek;

  • ilość uczniów;

  • wstępnie dyscypliny w których szkoła zamierza wziąć udział w roku szkolnym 2022/2023;

  • oraz inne dane, jeżeli się zmieniły (adres, telefon, nazwisko dyrektora szkoły).

 • Żeby zapisać reprezentację szkoły do konkretnych zawodów (dyscyplina i konkretny etap zawodów) należy wpisać dane uczniów - reprezentantów szkoły. Następnie należy edytować dane uczniów i przesłać rodzicom zgody na przetwarzanie danych, publikację wizerunku i na udział w zawodach. Są trzy drogi by to zrobić:

  • droga mailowa:

   • W pole należy wpisać adres mailowy rodzica. System wyśle unikatowy adres strony, na której rodzic powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa i je zaakceptować lub nie.

  • inna droga elektroniczna:

   • Jeżeli nie posiadamy adresu email rodzica/opiekuna, system wygeneruje unikatowy adres uczestnika, który należy przekazać dowolną drogą elektroniczną (np. poprzez dzienniczek elektroniczny) rodzicowi/opiekunowi w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa i zaakceptowaniu ich lub nie.

  • forma papierowana:

   • nauczyciel/opiekun grupy/trener po uzyskaniu pisemnych zgód w wersji papierowej od rodziców/opiekunów prawnych sam zaznacza w systemie, że takie zgody posiada (w takim przypadku zgody powinny być przechowywane w dokumentacji szkoły).

   • nauczyciel/opiekun grupy/trener wysyła do Szkolnego Związku Sportowego skan aktualnej zgody rodziców na adres wskazany przez System SRS

 • Informujemy, że zawodnik niewpisany poprzez SRS do konkretnych zawodów nie może brać udziału w zawodach. Jeżeli jednak organizator dopuści takiego zawodnika do udziału, to nie będzie on ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków polisą SZS. Również SZS nie ubezpiecza imprez nie zgłoszonych do SRS na każdym szczeblu rozgrywek (także zawodów gminnych).

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij