SZS - logoPodkarpacki Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy

Wyszukaj
17 856 44 82

Rozpoczynamy nabór do programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2023

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2023 roku.

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie stara się ponownie uzyskać status Operatora Wojewódzkiego tego programu.

Główne warunki realizacji programu:

 • program będzie realizowany w dwóch edycjach: luty-czerwiec i wrzesień-grudzień 2023 r.;
 • uczestnikami zadania mogą być dzieci i młodzież - uczniowie szkół dziennych wszystkich typów;
 • grupa ćwiczebna musi się składać z min 15 uczestników;
 • w jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy, a w szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej (w miarę przyznanych środków);
 • zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika tj. łącznie każda grupa powinna przeprowadzić maks. 70 godzin zajęć;
 • w przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy);
 • osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
 • zajęcia sportowe z jedną grupą może realizować wyłącznie 1 nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
 • wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych będzie wypłacane na podstawie umowy - zlecenia w wysokości 60 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut);
 • podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego, a także przekazania kwoty 250 zł / 1 grupę na częściowe pokrycie kosztów (ok. 5%) realizacji programu;
 • uczestnikami zajęć powinni być uczniowie niebiorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych; uczestnicy zajęć – uczniowie nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

W 2022 roku projekt „Szkolny Klub Sportowy” jest realizowany w 980 grupach we wszystkich 25 powiatach i wszystkich 160 gminach naszego województwa. Liczymy, że w 2023 roku powstanie przynajmniej 1 grupa w każdej gminie. Do każdej JST w najbliższych dniach wyślemy uinformację tradycyjną pocztą i drogą e-mailową wraz z drukami zgłoszenia szkół i zbiorczego zgłoszenia organu prowadzącego szkołę. Zgłoszenia zbiorcze organów prowadzących szkoły wraz z podpiętymi zgłoszeniami szkół należy dostarczyć do biura PW SZS w Rzeszowie do 5 grudnia 2022 r.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij