SZS - logoPodkarpacki Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy

Wyszukaj
17 856 44 82

Rozpoczynamy nabór do programu Animator Sportu Dzieci i Młodzieży

Informujemy, że Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego wygrał konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  na realizację programu Animator Sportu Dzieci i Młodzieży w 2015 roku.

Projekt będzie realizowany w okresach marzec – czerwiec,  wrzesień - grudzień 2015 r.

Projekt dotyczy wyłącznie uczestników, którzy są uczniami szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

Zgłoszenia do programu (wnioski ) będą dokonywane tylko poprzez stronę internetowąanimatorsdim.szs.pl

Zapraszamy wszystkie kluby i stowarzyszenia sportowe, których trenerzy, instruktorzy pracują z młodzieżą gimnazjalną, ponadgimnazjalną o zapoznanie się z projektem i zapisanie animatorów do programu.

Prosimy, aby kandydat na animatora w ścisłej współpracy z władzami stowarzyszenia osobiście rejestrował się i składał wniosek (chodzi o adres mailowy i hasło przy tworzeniu konta w portalu animatorsdim.szs.pl przy wypełnianiu wniosku, ponieważ w przyszłości animator będzie korzystał z tego konta przy realizacji programu uzupełniając na bieżąco swój profil i prowadząc na bieżąco Dziennik Pracy Animator).

W systemie trzeba będzie wypełnić wniosek,  później go wydrukować, podpisać, opieczętować  i wraz z opinią Jednostki Samorządu Terytorialnego wysłać do Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie.
Liczba miejsc jest ograniczona (115 osób województwie podkarpackim), decyduje kolejność złożonego papierowo wniosku w Wojewódzkim SZS.

Nabór trwać będzie  do 12 marca 2015 roku (do wyczerpania limitów), co oznacza, że wypełnione, opieczętowane i podpisane wnioski należy przesłać do dnia 12 marca 2015 (decyduje data stempla pocztowego) na adres wojewódzkiego SZS.

Zapraszamy do zgłaszania się do programu.

Instrukcja wypełniania wniosku - tutaj

Informacje i wskazówki dotyczące realizacji programu - tutaj

Założenia programu - tutaj

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij