SZS - logoPodkarpacki Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy

Wyszukaj
17 856 44 82

Program SKS - rozliczanie zajęć za luty

Szanowni Państwo   

Zakończył się pierwszy miesiąc (chociaż niepełny) prowadzenia zajęć w ramach programu Szkolny Klub Sportowy.

Przypominamy, że w naszym województwie umowy podpisane są z dniem 15 lutego i tylko od tego dnia można prowadzić zajęcia i wpisywać je do dziennika.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego do dnia 28 lutego 2021 r. rozszerzona została możliwość prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w zakresie:

• otwarcia obiektów sportowych na powietrzu (m.in. orliki, lodowiska itp.) - z wyłączeniem obiektów „pod balonem",

• otwarcia kortów tenisowych na otwartym powietrzu, jak i krytych, przy czym na jednym korcie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób,

• otwarcia basenów,

• otwarcia stoków narciarskich.

Zmiany te umożliwiły korzystanie z basenów, kortów tenisowych oraz obiektów sportowych na otwartym powietrzu również w ramach zajęć sportowych dla osób amatorsko uprawiających sport, co oznacza, że w takim i tylko takim trybie mogą być realizowane zajęcia w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy.

W związku z powyższym tylko zajęcia, które w elektronicznym dzienniku SKS zostaną opisane, jako prowadzone na obiektach otwartych, basenach lub kortach tenisowych mogą zostać rozliczone.

Nauczycieli, którzy prowadzili w lutym zajęcia zgodnie z powyższymi wytycznymi prosimy o wgranie do 10-go marca podpisanego przez dyrekcję szkoły raportu miesięcznego. Na tej podstawie zostanie na wskazane konto wypłacone wynagrodzenie.

Informujemy również, że powyższe warunki prowadzenia zajęć zostały przedłużone do 28 marca br.

Prosimy nauczycieli (którzy tego jeszcze nie uczynili) o pilne dostarczenie do biura PW SZS podpisanych umów zlecenia i oświadczeń do celów podatkowych, a także zakładanie i uzupełnianie kont na dzienniku SKS. Dotyczy to także nauczycieli, którzy aktualnie nie prowadzą zajęć, ale zdecydowały się na udział w programie.

Przypominamy również o wymogach sanitarnych dla podmiotów uprawnionych do udostępnienia obiektu, organizatorów zajęć sportowych oraz osób w nich uczestniczących. Zgodnie z tymi wymogami organizator zajęć sportowych:

  • weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych i korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

  • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

  • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

  • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

  • zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

  • Przed zajęciami i po zajęciach uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij