SZS - logoPodkarpacki Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy

Wyszukaj
17 856 44 82

Program SKS - informacje dla nauczycieli

  1. WIOSENNA EDYCJA TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

Jednym z założeń Programu SKS jest realizacja testów sprawnościowych dwa razy w roku – wiosną i jesienią, podczas których każdy uczestnik powinien zostać poddany wymaganym pomiarom oraz próbom sprawnościowym.

W dniu 27 kwietnia rozpoczęliśmy wiosenną edycję testów, a na ich realizację jest czas do 15 czerwca. W dzienniku elektronicznym została uruchomiona możliwość rozpoczęcia testów sprawnościowych w grupach ćwiczebnych. Od momentu rozpoczęcia testu w dzienniku elektronicznym na jego uzupełnienie jest 21 dni.

Prawidłowy przebieg realizacji testów sprawnościowych:

  1. Rozpoczęcie testu w dzienniku elektronicznym SKS.
  2. Pomiary, realizacja prób (maks. 21 dni).
  3. Wprowadzenie i wysłanie wyników w dzienniku elektronicznym SKS.
  • Zachęcamy do zapoznania się z pełną instrukcją realizacji i wysłania wyników testów sprawnościowych: LINK
  • Zachęcamy również do pobrania i wydrukowania arkusza pomocniczego: LINK

Przypominamy, że realizacja testów sprawnościowych w każdej grupie ćwiczebnej jest obowiązkiem każdego nauczyciela realizującego Program SKS. Niewywiązanie się z obowiązku może skutkować konsekwencjami prawnymi.

  1. MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE ĆWICZEBNEJ

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 założenia Programu SKS pozwalały na mniejszą liczbę uczestników w grupie ćwiczebnej. Zapis w ogłoszeniu Programu SKS na 2022 rok brzmi: „Jeśli sytuacja epidemiczna uniemożliwi spełnienie limitu minimalnej liczebności w grupie ćwiczebnej, dopuszczalne jest zmniejszenie liczby uczestników zajęć.”

Informujemy, że ze względu na unormowanie się sytuacji epidemicznej i zniesienie obostrzeń związanych z pandemią, od 9 maja zostaje przywrócony wymóg posiadania min. 15 uczestników w grupie ćwiczebnej SKS. Nauczyciele, którzy w swoich grupach ćwiczebnych posiadają mniej niż 15 uczniów są zobowiązani do uzupełnienia listy uczestników do 9 maja.

O czasowości braku wymogu posiadania w grupie ćwiczebnej min. 15 uczestników informował komunikat w panelu głównym nauczyciela o treści: „Informujemy, że jest to dopuszczalne tylko na czas pandemii. Po zakończeniu pandemii ponownie wymagana będzie liczba 15 uczniów w grupie, dlatego zalecamy już teraz stworzenie grupy składającej się z min. 15 uczniów.”

Informacja ta nie dotyczy nauczycieli, którzy mają w swoich grupach 15 lub więcej uczniów. O ewentualnych zmianach sytuacji epidemicznej i ich wpływie na realizację Programu SKS będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij