SZS - logoPodkarpacki Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy

Wyszukaj
17 856 44 82

Już za kilka dni kończymy nabory do programów

Wakacje powoli dobiegają do końca i chcemy przypomnieć nasze programy, które będziemy realizowali w nowym roku szkolnym.

Doświadczenia ubiegłoroczne z pilotażu tych programów świadczą, że warto je realizować, bo ubiegłoroczni uczestnicy wypowiadali się o nich bardzo dobrze, a i rezultaty były bardzo obiecujące. A ponieważ wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację programów jest niezłe, to może warto się zastanowić, czy to właśnie Ty nie mógłbyś spróbować być organizatorem kursów Młodzieżowego Organizatora Sportu, Młodzieżowego Sędziego Sportowego, projektu Ok.Ruch! czy Aktywna Szkoła?

Program „Ok.RUCH!” – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dziewcząt ze szkół ponadpodstawowych i klas VII - VIII szkół podstawowych

          

Program przewiduje realizację 60-minutowych zajęć sportowych 2-3 razy w tygodniu od 14 września do 15 grudnia 2023.

Nauczyciele wychowania fizycznego realizować będą zajęcia w 2 blokach, tj.:

 • blok I – fitness – zajęcia grupowe (np. low-impact, hight-low, body-ball, step, stretching, pilates, itp.)
 • blok II – zajęcia w terenie (np. nordic-walking, marszobiegi, biegi, atletyka terenowa itp.)

Grupa uczestników składać się będzie z 12 osób.

Szkoła może zgłosić maksymalnie 1 grupę, którą może prowadzić 1 lub 2 nauczycieli.

Każda grupa otrzyma pakiet sprzętu sportowego.

Z zakwalifikowanmymi nauczycielami zostaną zawarte umowy - zlecenia na prowadzenie zajęć.

Nauczyciel zobowiązany będzie wziąć udział w szkoleniu (początek września).

W każdej szkole odbędą się warsztaty z promocji zdrowia z np. lekarzem, dietetykiem czy fizjoterapeutą.

Szczegółowe założenia programu tutaj

Strona programu oraz panel do rejestracji i logowania: www.okruch.szs.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 września br.

Program finansowany jest ze środków:

Program "Aktywna Szkoła"

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie szkół oferujących wszystkim uczniom ciekawe programy wychowania fizycznego i sportu, odnoszące się do wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych przez wszystkich uczniów w szkole, a nie tylko sportu.

Konkurs obejmuje ocenę działalności sportowej szkół w następujących kategoriach:

 1. Program i organizacja zajęć wychowania fizycznego w szkole.
 2. Organizacja Szkolnych Igrzysk Sportowych.
 3. Udział w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym.
 4. Organizacja międzyszkolnych imprez sportowych na terenie szkoły.
 5. Organizacja imprez okolicznościowych.
 6. Organizacja szkoleń dla młodzieży i udział w nich.
 7. Udział szkoły w innych programach promujących sport dzieci i młodzieży.
 8. Promocja wychowania fizycznego i sportu w szkole.
 9.  Obiekty sportowe i sprzęt sportowy w szkole.
 10. Kadra dydaktyczna.
 11. Udział rodziców w imprezach i aktywnościach szkoły.
 12. Inne osiągnięcia szkoły.

Sprawozdania z realizacji programu przyjmujemy do 22 września br.

Dla najlepszych szkół czekają nagrody (pula nagród 30.000 zł).

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Szczegółowy regulamin - do pobrania tutaj

Program finansowany jest ze środków:

Do 8 września br. trwają zapisy do przedsięwzięcia pn. „KSZTAŁCENIE ANIMATORÓW SPORTU SZKOLNEGO” 2023 – Młodzieżowy Organizator Sportu.

Przedsięwzięcie w skrócie polega na prowadzeniu zajęć z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających na celu przygotowanie mlodzieży do pomocy przy organizacji zawodów szkolnych i międzyszkolnych.

Grupa MOS powinna liczyć 15 osób.

Zajęcia prowadzone będą w okresie od 25 września do 20 grudnia br.

Każdy zakwalifikowany do programu nauczyciel będzie zobowiązany do udziału w szkoleniu wojewódzkim a następnie do przeprowadzenie 30 godzin zegarowych zajęć z młodzieżą w w/w okresie x 70 zł/1h.

Uczestnicy i prowadzący zajęcia otrzymają materiały szkoleniowe.

Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie młodzież otrzyma legitymację MOS i koszulkę MOS.

Szczegółowe założenia programu tutaj

Strona programu oraz rejestracja i logowanie: www.mos-mss.szs.pl

Na zgłoszenia czekamy do dnia 8 września br,.

Program finansowany jest ze środków:

Kolejny program, do którego chcemy Państwa zachęcić to przedsięwzięcie realizowane w ramach „KSZTAŁCENIA ANIMATORÓW SPORTU SZKOLNEGO” 2023 – Młodzieżowy Sędzia Sportowy.

Przedsięwzięcie w skrócie polega na prowadzeniu zajęć z uczniami szkół ponadpodstawowych, których celem jest przygotowanie młodzieży do organizacji i sędziowania zawodów sportowych organizowanych w ramach Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

Grupa powinna liczyć 10 osób.

Zajęcia bedą prowadzone w okresie od 25 września do 20 grudnia br.

Zakwalifikowani nauczyciele będą zobowiązani do udziału w szkoleniu wojewódzkim a następnie do przeprowadzenie 20 godzin zegarowych zajęć z młodzieżą w w/w okresie x 70 zł/1h.

Uczestnicy i prowadzący zajęcia otrzymują materiały szkoleniowe.

Po zakończonym 20 godzinnym kursie uczestnicy zdają egzamin podczas 3-dniowego szkolenia.

Po zdanym egzaminie młodzież otrzyma legitymacje MSS i koszulkę MSS.

Główne założenia programu tutaj

Strona programu oraz rejestracja i logowanie:  www.mos-mss.szs.pl

Na zgłoszenie czekamy do dnia 8 września br.

Program finansowany jest ze śrdków:

Planujemy także organizację 27 września Festynu „Rodzinna Strefa Aktywności”. Ale więcej szczegółów na temat tego projektu przedstawimy na początku września.

 

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij