SZS - logoPodkarpacki Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy

Wyszukaj
17 856 44 82

Jak oceniać i niwelować negatywne skutki pandemii na lekcjach wychowania fizycznego?

Zapraszamy na Ogólnopolską konferencję przedmiotowo-metodyczną dla dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania fizycznego:

Jak oceniać i niwelować negatywne skutki pandemii na lekcjach wychowania fizycznego?

 1. Organizatorzy:

 2. Termin:

  • 8 czerwca2021 r. godz. 16.00–18.00

 3. Miejsce:

  • online

 4. Komitet Honorowy Konferencji:

  • prof. dr hab. Paweł Cięszczyk – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,

  • prof. dr hab. Wojciech Czarny – Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego,

  • dr hab. Paweł Król, prof. UR– z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego,

  • mgr Grzegorz Janik - Prezes Szkolnego Związku Sportowego.

 5. Program:

  1. Otwarcie konferencji

  2. Jak wspierać powrót do zdrowia i pełnej aktywności u uczniów dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii SARS-CoV2?

   • dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS, prorektor ds. nauki AWFiS Gdańsk

  3. Omówienie wyników ogólnopolskiego badania „Zdalne nauczanie w subiektywnej ocenie nauczycieli wychowania fizycznego”

   • dr Adam Kozubal, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej, Uniwersytet Rzeszowski

  4. Innowacyjny program „e-WF Sprawność i Zdrowie”

   • mgr Tomasz Braska, Platforma e-WF, koordynator programu

  5. Ochrona danych osobowych w jednostkach systemu oświaty w kontekście zdalnego nauczania

   • dr Agata Nodżak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 6. Sprawy różne:

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij