SZS - logoPodkarpacki Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy

Wyszukaj
17 856 44 82

Informacje dla nauczycieli realizującyh program SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Szanowni Państwo

Zbliżamy się do końca kolejnego etapu programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY.

W związku z tym przypominamy, że:

  • Nauczyciele, którzy jeszcze nie wysłali testów sprawnościowych, muszą to zrobić jak najszybciej. Jest to jeden z warunków zawartym w umowie-zleceniu. Do czasu uzupełnienia zaległości będzie zablokowany dziennik zajęć SKS.
  • W okresie marzec - czerwiec 2022 należy zrealizować do 28 godzin zajęć. Godziny niezrealizowane przechodzą na okres jesienny.
  • Rozliczenia godzin za czerwiec należy wgrać w dzienniku zajęć SKS do 10 lipca. Wypłata, jak w każdym miesiącu nastąpi 15 lipca.
  • Operator Krajowy wysłał do szkół tablice i plakaty informujące o realizacji programu SKS w szkole. Należy je zawiesić w widocznym miejscu, zrobić zdjęcia i je wgrać w dzienniku SKS (nie przesyłać zdjęć do nas).
  • Wysłaliśmy do wszystkich szkół realizujących program SKS dyplomy dla uczestników z podpisami Premiera i Ministra Sportu i Turystyki. Dyplomy prosimy wręczyć dzieciom i młodzieży - uczestnikom programu.
  • Ze względu na znikome zainteresowanie w naszym województwie nie przewidujemy prowadzenia zajęć SKS w okresie wakacji.

Wszystkim nauczycielom i SKS-iakom życzymy wielu wspaniałych wakacyjnych przygód.
 

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij