SZS - logoPodkarpacki Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy

Wyszukaj
17 856 44 82

Informacje dla nauczycieli realizujących program SKS

Szanowni Państwo.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy" od nowego roku szkolnego przypominamy jego główne założenia.

Szczegółowe informacje o Programie są dostępne na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl.

 • Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu po 60 min. W uzasadnionych sytuacjach można wprowadzać trzecie zajęcia w tygodniu (np. odrabianie zajęć, które przepadły w związku z wycieczkami, świętami, egzaminami, pandemią itp.).

 • Umowa z nauczycielami zawarta jest na okres 15 lutego do 15 grudnia br. Osoby kontynuujące zajęcia po prostu dalej realizują program. Nie trzeba do nas nic dodatkowo zgłaszać.

 • Zgodnie z założeniami programu w okresie 15 lutego - 15 grudnia br. należy przeprowadzić 55 godzin zajęć. W przypadku zrealizowania mniejszej liczby godzin niż planowano w I półroczu 2021 r. przechodzą one na okres jesienny.

 • Minimalna liczba uczniów w danej grupie ćwiczebnej to 15, ale zachęcamy do motywowania większej liczby dzieci i młodzieży oraz tworzenia bardziej licznych grup.

 • Głównym celem Programu SKS jest umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Przedstawiamy również ważne informacje dotyczące realizacji Programu od września br.

1. Dziennik SKS:

 • Logowanie do dziennika odbywa się poprzez stronę www.szkolnyklubsportowy.pl, w zakładce "Do pobrania" znajduje się instrukcja korzystania z Dziennika SKS.

 • Każdy nowy uczeń biorący udział w zajęciach SKS jest zobowiązany do dostarczenia nauczycielowi podpisanej zgody rodzica, a nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do wgrania jej skanu lub zdjęcia do dziennika SKS (wzory zgód są dostępne na stronie).

 • W związku z rotacją uczniów w grupie, nauczyciel powinien zdeaktywować uczniów (w danych ucznia - zaznaczyć - nieaktywny), którzy nie biorą udziału w zajęciach oraz dodać nowych uczestników zajęć.

 • W przypadku rezygnacji osoby prowadzącej zajęcia do czerwca prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

  • rezygnacja osoby prowadzącej (wzór w zakładce "Szkolny Klub Sportowy na Podkarpaciu” – "Do pobrania"),

  • pismo ze szkoły zawiadamiające o zmianie prowadzącego,

  • dane nowego prowadzącego (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail).

 • Do nowej osoby wyślemy umowę oraz inne niezbędne dokumenty. Nowy nauczyciel powinien się zarejestrować, a grupa powinna zostać „przepięta” przez operatora wojewódzkiego.

 • W przypadku całkowitej rezygnacji z działania grupy lub grup od września 2021 r. prosimy przesłać prośbę o rozwiązanie umowy - zlecenia oraz pismo podpisane przez Dyrektora szkoły o likwidacji grupy lub całkowitej rezygnacji szkoły z udziału w programie. 

 • Aktualizacja harmonogramu zajęć – po ustaleniu nowego planu zajęć SKS należy go niezwłocznie zaktualizować. Można tego dokonać poprzez edycję grupy ćwiczebnej (ustalenie nowych terminów zajęć).

 • Wizytacje zajęć SKS – w związku z prowadzonymi wizytacjami informujemy o konieczności odwoływania zajęć w dzienniku SKS w przypadku, gdy wcześniej wiadomo, że dane zajęcia się nie odbędą.

 • Aplikacja mobilna SKS – zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej, która umożliwia szybkie i proste wprowadzanie tematów, obecności i dokonywania rozliczeń.

2. Działania informacyjno-promocyjne:

 • Informacja o zajęciach prowadzonych w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy powinna być ogólnodostępna. Zachęcamy do korzystania z materiałów dostępnych w zakładce "Do pobrania" (plakaty, grafiki i banery) oraz z zakładki na naszej stronie - SZKOLNY KLUB SPORTOWY na Podkarpaciu (na dole strony). Materiały należy wydrukować i powiesić w szkole, ale zachęcamy również do dodawania grafik na stronie szkoły i linkowania strony www.szkolnyklubsportowy.pl w celu uzyskania szczegółowych informacji o Programie przez większą grupę odbiorców.

 • Zależy nam również na tworzeniu SKS-owej społeczności i promocji Programu. Zapraszamy do aktywności w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) i komunikacji pod hasztagami #programSKS i #społecznośćSKS. Już niebawem kolejne konkursy, warsztaty i spotkania ze sportowcami.

 • Przypominany o natychmiastowym zgłaszaniu: rezygnacji z prowadzenia zajęć, zwolnień lekarskich, urlopu bezpłatnego lub dla poratowania zdrowia, obniżki wynagrodzenia poniżej najniższego wynagrodzenia w kraju, zawieszenie zajęć z powodu pandemii.

 • Prosimy o rzetelne prowadzenie dziennika zajęć i terminowe wgrywanie skanów rozliczeń (do 10-go dnia następnego miesiąca).

 • Sytuacja ze względu na COVID-19 jest zmienna i dlatego prosimy o przeglądanie swojej poczty mailowej, dziennika elektronicznego programu oraz strony naszego Związku.

 • Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19, organizacja zajęć prowadzonych w ramach #programSKS musi uwzględniać wszelkie zasady bezpieczeństwa.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij