SZS - logoPodkarpacki Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy

Wyszukaj
17 856 44 82

AKADEMIA MAŁYCH ZDOBYWCÓW - zaczynamy!

Szanowni Państwo. 

Informujemy, że Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego został Operatorem Wojewódzkim Programu „Akademia Małych Zdobywców” w 2021 roku. Po kilku miesiącach starań udało się!

Główną ideą Projektu „Akademia Małych Zdobywców” jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

Główne warunki realizacji programu:

  • Program polega na realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w klasach I-III szkół podstawowych wg specjalnego programu umożliwiającego poznanie przez dzieci określonych sprawności i umiejętności ruchowych (w roku szkolnym 2021/2022 pilotażowo programem objęte będą wyłącznie klasy III).

  • Zajęcia mogą prowadzić nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej lub wychowania fizycznego, zatrudnieni w danej szkole z dziećmi tej szkoły.

  • Program zakłada cykl szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego zapoznających ich z nowoczesną wiedzą na temat wychowania fizycznego i zdrowotnego, w tym obowiązkowe szkolenia dla nauczycieli przystępujących do programu.

  • Planujemy również zakup sprzętu sportowego dostosowanego do wieku dzieci dla szkół realizujących program. Sprzęt zostanie przekazany szkołom w użytkowanie na okres 5 lat i będzie mógł być wykorzystywany podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych. Wartość 1 kompletu sprzętu będzie wynosiła ok. 800 zł.

  • Program zakłada także zatrudnienie na jedną godzinę tygodniowo nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub wychowania fizycznego, który prowadził będzie te zajęcia. Planuje się w okresie trwania zadania (wrzesień – grudzień 2021) realizację 15 godzin zajęć w każdej grupie (1 nauczyciel x 15 godzin lekcyjnych zajęć x 40 zł).

  • Wszystkie szkoły zakwalifikowane do Programu otrzymają nieodpłatnie komplet materiałów promocyjnych (podręcznik dla nauczyciela, legitymacje i wklejki dla uczniów, plakat).

  • Do programu w 2021 roku możemy przyjąć 100 szkół (maksymalnie po 2 szkoły z 1 gminy, we wniosku prosimy zgłosić wg hierarchii ważności). W przypadku większej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.

  • Podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego, a także przekazania kwoty 200 zł / 1 grupę na częściowe pokrycie kosztów (ok. 10%) realizacji programu;

  • Uczestnicy zajęć nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

Do każdej JST wysłaliśmy informację również pocztą elektroniczną i tradycyjną wraz z drukami zgłoszenia szkół i zbiorczego zgłoszenia organu prowadzącego szkołę. Zgłoszenia zbiorcze JST wraz z podpiętymi zgłoszeniami szkół należy dostarczyć do biura PW SZS w Rzeszowie do 14 czerwca 2021 r.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji (tel. 17 856 44 82 v 608 37 98 33).

- pismo przewodnie - tutaj

- druk zgłoszenia gminy i szkoły do programu - tutaj

- założenia programu - tutaj

- regulamin programu - tutaj

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij