• Dzisiaj mamy: 29 maja 2020r.
  • Imieniny: Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma

REGON: 690308723

NIP: 813-17-21-193

Nr konta: 57 1160 2202 0000 0001 9207 1127

35-111 RZESZÓW , ul. ST. WYSPIAŃSKIEGO 22

Tel/fax: 17 856-44-82

E-MAIL: podkarpackiszs@wp.pl

Konkursy
  Konkursy

  

1. KONKURS PLASTYCZNY „SPORT W WYOBRAŹNI UCZNIA”

 

   1.1. Terminy:

Prace prosimy nadsyłać na adres PW SZS w Rzeszowie do dnia 30.05.2014r.

   1.2. Uczestnictwo:

Celem konkursu jest ukazania przez twórczość plastyczną dzieci i młodzieży związków kultury ze sportem.

Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych:

·                I kategoria od 7 lat do 13 lat - dzieci ze szkół podstawowych

·                II kategoria od 14 lat do 16 lat          - młodzież gimnazjalna

Techniki dowolne: malarstwo, rysunek, grafika, collage, rzeźba, techniki mieszane.

Prace powinny być oznaczone na odwrocie imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora, dokładnym adresem i nazwą szkoły.

 

2.      KONKURS FOTOGRAFICZNY „SPORT W OBIEKTYWIE”

 

2.1    Terminy:

  Prace należy nadsyłać na adres PW SZS w Rzeszowie do 30.05.2014.

    2.2. Uczestnictwo:

Konkurs organizowany jest w kategoriach:

·                młodzież szkolna

·                dorośli

Konkurs obejmuje zdjęcia o tematyce sportowej z wyeksponowaniem udziału dzieci i młodzieży oraz akcentów związanych z SZS. Format zdjęć min. 10 x 15 cm.

  Wskazane przesyłanie zdjęć pocztą elektroniczną na adres e-mailowy PW SZS.

   Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 3 prace.

Prace powinny być oznaczone na odwrocie (lub w e-mailu) imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora, dokładnym adresem i nazwą szkoły.

3.      KONKURS   „FAIR   PLAY”

 

   3.1.   Terminy:

            Konkurs obejmuje okres roku szkolnego 2013/2014

            Termin nadsyłania zgłoszeń do końca czerwca 2014r.

 

  3.2.    Uczestnictwo:

            Zgłoszony do konkursu może być zawodnik, uczeń, trener, nauczyciel, zespół, drużyna,  sędzia, organizator, kibic sportowy, którzy swoim postępowaniem lub szczególnym czynem przyczynili się do propagowania idei czystej sportowej walki, bez względu na osiągnięty wynik. Czynem tym pomogli innym, narażając, bądź poświęcając swoje szanse wygranej, dając tym samym wyraz szacunku dla pisanych i niepisanych praw w sporcie oraz swojej humanitarnej postawie wobec drugiego człowieka bądź zespołu.

 

  3.3.   Zgłoszenia:

            Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do PW SZS w Rzeszowie umotywowanego wniosku, który powinien zawierać:

Ø  nazwisko i imię lub nazwę zespołu – kandydata wraz z adresem i nazwą szkoły,

Ø  nazwę, rodzaj, miejsce i termin omawianych zawodów sportowych,

Ø  zwięzły opis wydarzeń lub charakterystyka kandydata,

Ø  nazwisko i imię lub nazwa instytucji – organizacji przedstawiającej kandydata,

Ø  nazwiska i podpisy ewentualnych świadków zdarzenia.

 

4.      KONKURS   „SPORT DLA KAŻDEGO”

 

   4.1.   Terminy:

            Konkurs obejmuje okres roku szkolnego 2013/2014

            Termin nadsyłania protokołów końcowych do końca sierpnia 2014r.

 

  4.2.    Uczestnictwo:

Konkurs w roku szkolnym 2013/2014 będzie traktowany jako program pilotażowy. Obejmuje wszystkie chętne szkoły podstawowe województwa podkarpackiego.

 

  4.3.   Zgłoszenia:

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do PW SZS w Rzeszowie protokołu końcowego, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Związku: www.szs.rzeszow.pl w zakładce: „PROGRAMY, REGULAMINY”.

 

  4.4.  Program konkursu:

Konkurs obejmuje ocenę działalności sportowej szkół podstawowych wg następujących kryteriów:

o   organizacja Szkolnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej,

o   udział w międzyszkolnych zawodach sportowych,

o   organizacja imprez sportowych na terenie szkoły,

o   organizacja imprez okolicznościowych,

o   organizacja szkoleń sportowych,

o   propaganda wizualna i medialna,

o   baza sportowa organizacja zajęć wychowania fizycznego w świetle nowej podstawy programowej,

o inne osiągnięcia szkoły.

               

Najlepsze szkoły (po kontroli przez specjalnie powołaną komisję konkursową) otrzymają nagrody w postaci sprzętu sportowego.

               

SZKOLNY KLUB SPORTOWY na Podkarpaciu

zobacz więcej
© Copyright 2020 Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, odwiedzin: 2330388