Notice: Undefined index: 30 in /home/zdzislowicz/ftp/szsrzeszowpl/php/strony/podstrony.php on line 12

Notice: Undefined index: in /home/zdzislowicz/ftp/szsrzeszowpl/php/strony/podstrony.php on line 12

 • Dzisiaj mamy: 26 kwietnia 2018r.
 • Imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Marceliny

REGON: 690308723

NIP: 813-17-21-193

Nr konta: 57 1160 2202 0000 0001 9207 1127

35-111 RZESZÓW , ul. ST. WYSPIAŃSKIEGO 22

Tel/fax: 17 856-44-82

E-MAIL: podkarpackiszs@wp.pl

Aktualności
17 Cze Wstępny nabór wniosków na zajęcia sportowe z gimnastyką korekcyjną

Szanowni Państwo.

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie przymierza się do złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie: „Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”.

Główne warunki realizacji programu:

 • Program będzie realizowany w okresie 11 września – 9 grudnia 2017 roku;

 • Uczestnikami zadania mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego);

 • Grupa ćwiczebna musi się składać z 12 - 15 uczestników;

 • W jednej szkole mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne;

 • Zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika;

 • Zajęcia oprócz celów stricte sportowych muszą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników;

 • Zajęcia sportowe powinny być organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Osoby zatrudnione w ramach ww. programu nie mogą pobierać wynagrodzenia w ramach innych projektów realizowanych przez MSiT.

 • Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe wynosi 40 zł za jedną jednostkę zajęć (45 minut);

 • Podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego;

 • Uczestnikami zajęć powinni być uczniowie niebiorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych;

 • Uczestnicy zajęć – uczniowie nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

 • Główne cele programu:

  • aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy,

  • harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów,

  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,

  • przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,

  • zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży,

  • włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

 • Dopłata ze środków na szczeblu lokalnym (JST, szkoła) wynosi 200 zł od 1 grupy (na podstawie porozumienia pomiędzy JST a PW SZS w Rzeszowie) przeznaczone na ubezpieczenie uczestników zajęć oraz organizację szkoleń dla prowadzących zajęcia.

 • Liczba miejsc jest ograniczona.

 • Wstępne wnioski prosimy nadsyłać do dnia 26 czerwca br. (data dostarczenia do Biura PW SZS);

 • Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt ze swoimi organami prowadzącymi (konieczna akceptacja).

 • Rozpoczęcie zadania uzależnione jest od przyznania dotacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

SZKOLNY KLUB SPORTOWY
na Podkarpaciu

zobacz więcej

ZAJĘCIA SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

zobacz więcej
© Copyright 2018 Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, odwiedzin: 1219698