• Dzisiaj mamy: 19 lutego 2020r.
 • Imieniny: Arnolda, Konrada, Mansweta

REGON: 690308723

NIP: 813-17-21-193

Nr konta: 57 1160 2202 0000 0001 9207 1127

35-111 RZESZÓW , ul. ST. WYSPIAŃSKIEGO 22

Tel/fax: 17 856-44-82

E-MAIL: podkarpackiszs@wp.pl

Aktualności
11 Lut Ważne informacje dla nauczycieli realizujących program SKS

W związku z licznymi pytaniami dot. realizacji programu "SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2020" informujemy lub przypominamy:

 • Bardzo prosimy nauczycieli, którzy jeszcze nie dostarczyli do Biura PW SZS w Rzeszowie umów - zleceń wraz z oświadczeniem do celów podatkowych (oryginały) o uczynienie tego jak najszybciej. Dokumenty te zostały wysłane drogą e-mailową do wszystkich JST w dniu 22 stycznia z prośbą o przekazanie szkołom. Jeżeli nie dotarły do szkoły, to można je pobrać z naszej strony - tutaj.

 • Prosimy również o logowanie się na platformie SKS - tutaj i zakładanie swoich kont. Nowi nauczyciele zakładają swoje konto, natomiast kontynuujący zajęcia logują się i uaktualniają dane swoje i grupy - instrukcje dla nauczycieli nowych i kontynuujących - tutaj.

 • Przy zakładaniu / aktualizacji kont przechodzą Państwo do kroku czwartego, po którym należy czekać na akceptację konta. Może to potrwać nawet do paru dni od momentu dostarczenia umowy.

 • Umowa - zlecenia z nauczycielem jest podpisana z dniem 27 stycznia br. i od tego dnia (nie wcześniej) można prowadzić zajęcia. Do końca roku szkolnego zaleca się przeprowadzenie 44 godzin zajęć.

 • Od bieżącego roku nastąpiła zmiana w zasadach rozliczania przepracowanych godzin. Za każdy miesiąc należy wygenerować rozliczenie godzin, wydrukować, podpisać i po zatwierdzeniu przez dyrekcję szkoły wgrać skan raportu w Dzienniku zajęć SKS. Rozliczenie należy wgrywać do 10-go dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie będzie płatne 15 dnia danego miesiąca na podstawie prawidłowo wgranego raportu w Dzienniku SKS za poprzedni miesiąc. Nie należy wysyłać żadnych rachunków ani rozliczeń pocztą.Wyjątkowo wynagrodzenie za styczeń i luty będzie wypłacone razem w marcu.

 • Zgody na udział w zajęciach uczniów, którzy brali udział w ub. roku są nadal ważne, natomiast dla nowych uczniów dodajemu nowe zgody.

 • Przypominamy, że grupa musi liczyć min. 15 uczniów.

 • Zajęcia należy prowadzić 2 razy w tygodniu po 60 min. W wyjątkowych sytuacjach (odrabianie zajęć, które przepadły z powodu choroby, wycieczek, egzaminów itp.) moża wprowadzić trzecie zajęcia w 1 tygodniu.

 • Bardzo prosimy o systematyczne prowadzenie dziennika.

 • Ewentualne rezygnacje z udziału w programie prosimy natychmiast zgłaszać.

SZKOLNY KLUB SPORTOWY na Podkarpaciu

zobacz więcej
© Copyright 2020 Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, odwiedzin: 2130772