• Dzisiaj mamy: 3 czerwca 2020r.
 • Imieniny: Klotyldy, Leszka, Tamary

REGON: 690308723

NIP: 813-17-21-193

Nr konta: 57 1160 2202 0000 0001 9207 1127

35-111 RZESZÓW , ul. ST. WYSPIAŃSKIEGO 22

Tel/fax: 17 856-44-82

E-MAIL: podkarpackiszs@wp.pl

Aktualności
11 Lut Ważne informacje dla nauczycieli realizujących program SKS

W związku z licznymi pytaniami dot. realizacji programu "SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2020" informujemy lub przypominamy:

 • Bardzo prosimy nauczycieli, którzy jeszcze nie dostarczyli do Biura PW SZS w Rzeszowie umów - zleceń wraz z oświadczeniem do celów podatkowych (oryginały) o uczynienie tego jak najszybciej. Dokumenty te zostały wysłane drogą e-mailową do wszystkich JST w dniu 22 stycznia z prośbą o przekazanie szkołom. Jeżeli nie dotarły do szkoły, to można je pobrać z naszej strony - tutaj.

 • Prosimy również o logowanie się na platformie SKS - tutaj i zakładanie swoich kont. Nowi nauczyciele zakładają swoje konto, natomiast kontynuujący zajęcia logują się i uaktualniają dane swoje i grupy - instrukcje dla nauczycieli nowych i kontynuujących - tutaj.

 • Przy zakładaniu / aktualizacji kont przechodzą Państwo do kroku czwartego, po którym należy czekać na akceptację konta. Może to potrwać nawet do paru dni od momentu dostarczenia umowy.

 • Umowa - zlecenia z nauczycielem jest podpisana z dniem 27 stycznia br. i od tego dnia (nie wcześniej) można prowadzić zajęcia. Do końca roku szkolnego zaleca się przeprowadzenie 44 godzin zajęć.

 • Od bieżącego roku nastąpiła zmiana w zasadach rozliczania przepracowanych godzin. Za każdy miesiąc należy wygenerować rozliczenie godzin, wydrukować, podpisać i po zatwierdzeniu przez dyrekcję szkoły wgrać skan raportu w Dzienniku zajęć SKS. Rozliczenie należy wgrywać do 10-go dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie będzie płatne 15 dnia danego miesiąca na podstawie prawidłowo wgranego raportu w Dzienniku SKS za poprzedni miesiąc. Nie należy wysyłać żadnych rachunków ani rozliczeń pocztą.Wyjątkowo wynagrodzenie za styczeń i luty będzie wypłacone razem w marcu.

 • Zgody na udział w zajęciach uczniów, którzy brali udział w ub. roku są nadal ważne, natomiast dla nowych uczniów dodajemu nowe zgody.

 • Przypominamy, że grupa musi liczyć min. 15 uczniów.

 • Zajęcia należy prowadzić 2 razy w tygodniu po 60 min. W wyjątkowych sytuacjach (odrabianie zajęć, które przepadły z powodu choroby, wycieczek, egzaminów itp.) moża wprowadzić trzecie zajęcia w 1 tygodniu.

 • Bardzo prosimy o systematyczne prowadzenie dziennika.

 • Ewentualne rezygnacje z udziału w programie prosimy natychmiast zgłaszać.

Formularz kontaktowy

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy zaprasza do kontaktu.

Id reklamy: 120
Id reklamy: 93
Id reklamy: 114
Id reklamy: 137
Id reklamy: 32
Id reklamy: 138
1. Czy w sytuacji ograniczenia organizacji imprez sportowych SZS powinien prowadzić programy kształcenia (w tym w formie zdalnej) kadr sportu szkolnego np.: kursy Młodzieżowych Organizatorów Sportu, Młodzieżowych Sędziów Sportowych, konferencje, kursy:
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania
2. Czy w sytuacji ograniczenia organizacji imprez sportowych SZS powinien prowadzić zawody w formie rywalizacji wirtualnej (np. internetowe mistrzostwa w szachach, biegi z wykorzystaniem platformy Endomondo lub podobnych, różnego rodzaju challenge):
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania
3. Czy w sytuacji ograniczenia organizacji imprez sportowych SZS powinien realizować inne formy popularyzacji sportu np. konkursy plastyczne, fotograficzne, wiedzy o sporcie itp.:
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania
4. Czy w sytuacji ograniczenia organizacji imprez sportowych SZS powinien prowadzić pomoc metodyczną dla nauczycieli realizujących zajęcia w formie zdalnej (np. przykładowe zestawy ćwiczeń, linki do ciekawych programów, programy typu "Mały Mistrz"):
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania
5. Które z wyżej wymienionych programów jest najważniejszy (proszę wybrać 1 najważniejszy):
1
2
3
4
nie wiem, nie mam zdania
6. Czy organizując rozgrywki sportowe osobno w kategoriach Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej klasyfikację szkół podstawowych należy prowadzić:
osobno za każdą kategorię
łącznie za obie kategorie wiekowe
nie wiem, nie mam zdania
7. Czy punktację za udział szkół w zawodach międzyszkolnych należy:
zostawić bez zmian, tak jak jest obecnie
uzależnić od liczby zawodników w drużynie, czyli zróżnicować tzw. małe gry (np. szachy, tenis stołowy, badminton, 3-bój, 4-bój, koszykówka 3x3) i duże gry (np. piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, unihokej, liga la, sztafety przełajowe)
uzależnić od liczby szczebli awansu do finału (niektóre dyscypliny realizowane są wg szczebli gmina – powiat – rejon – półfinał – województwo, inne półfinał – województwo, a część od razu finał wojewódzki)
nie wiem, nie ma zdania
8. Czy uważasz, że od nowego roku szkolnego (wg stanu prawnego na dzisiaj związanego z wystąpieniem stanu epidemii) współzawodnictwo sportowe szkół będzie realizowane bez większych przeszkód:
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania
9. Czy uważasz, że od nowego roku szkolnego (wg stanu prawnego na dzisiaj związanego z wystąpieniem stanu epidemii) będą duże ograniczenia związane z małą frekwencją spowodowaną obawą ze strony rodziców:
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania
10. Czy uważasz, że od nowego roku szkolnego (wg stanu prawnego na dzisiaj związanego z wystąpieniem stanu epidemii) będą trudności związane z dostępem do obiektów sportowych (głównie szkonych) spowodowane procedurami i względami bezpieczeństwa:
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania

SZKOLNY KLUB SPORTOWY na Podkarpaciu

zobacz więcej
© Copyright 2020 Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, odwiedzin: 2338289