• Dzisiaj mamy: 23 stycznia 2021r.
 • Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

REGON: 690308723

NIP: 813-17-21-193

Nr konta: 57 1160 2202 0000 0001 9207 1127

35-111 RZESZÓW , ul. ST. WYSPIAŃSKIEGO 22

Tel/fax: 17 856-44-82

E-MAIL: podkarpackiszs@wp.pl

Aktualności
26 Lis Rozpoczynamy nabór do programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY na 2021 rok

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2021 roku.

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie stara się ponownie uzyskać status Operatora Wojewódzkiego tego programu.

Główne warunki realizacji programu:

 • program będzie realizowany w dwóch edycjach: styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień 2021 r.;

 • uczestnikami zadania mogą być dzieci i młodzież - uczniowie szkół dziennych wszystkich typów;

 • grupa ćwiczebna musi się składać z min 15 uczestników;

 • w jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy, a w szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej;

 • zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika tj. łącznie każda grupa powinna przeprowadzić 70 godzin zajęć;

 • w przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy);

 • osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;

 • zajęcia sportowe z jedną grupą może realizować wyłącznie 1 nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;

 • wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych będzie wypłacane na podstawie umowy - zlecenia w wysokości 60 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut);

 • podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego, a także przekazania kwoty 200 zł / 1 grupę na częściowe pokrycie kosztów (ok. 5%) realizacji programu;

 • uczestnikami zajęć powinni być uczniowie niebiorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych;

 • uczestnicy zajęć – uczniowie nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

W 2020 roku projekt „Szkolny Klub Sportowy” jest realizowany w 1.319 grupach we wszystkich 25 powiatach i wszystkich 160 gminach naszego województwa. Liczymy, że również w 2021 roku powstanie przynajmniej 1 grupa w każdej gminie.

Do każdej JST wysłaliśmy również informację tradycyjną pocztą i drogą e-mailową wraz z drukami zgłoszenia szkół i zbiorczego zgłoszenia organu prowadzącego szkołę.

Zgłoszenia zbiorcze organów prowadzących szkoły wraz z podpiętymi zgłoszeniami szkół należy dostarczyć do biura PW SZS w Rzeszowie do 16 grudnia 2020 r.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Igrzyska Dzieci
Zawody realizowane przy finansowej pomocy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego

SZKOLNY KLUB SPORTOWY na Podkarpaciu

zobacz więcej
© Copyright 2021 Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, odwiedzin: 2638877