• Dzisiaj mamy: 1 października 2020r.
 • Imieniny: Danuty, Remigiusza, Romana

REGON: 690308723

NIP: 813-17-21-193

Nr konta: 57 1160 2202 0000 0001 9207 1127

35-111 RZESZÓW , ul. ST. WYSPIAŃSKIEGO 22

Tel/fax: 17 856-44-82

E-MAIL: podkarpackiszs@wp.pl

Aktualności
03 Wrz Program SZKOLNY KLUB SPORTOWY - informacje dla nauczycieli

Szanowni Państwo.

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, operator krajowy Programu Szkolny Klub Sportowy oraz Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy - operator wojewódzki bardzo serdecznie witają po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że wracają Państwo do pracy ze zdwojoną siłą oraz motywacją do działania. Przed nami wszystkimi wiele wyzwań, przygotowaliśmy trochę niespodzianek, o których będziemy informować niebawem.

Szczegółowe informacje o Programie są dostępne na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl.

W związku z powrotem do szkoły pragniemy przypomnieć kluczowe założenia Programu Szkolny Klub Sportowy:

 • Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu po 60 min. W uzasadnionych sytuacjach można wprowadzać trzecie zajęcia w tygodniu (np. odrabianie zajęć, które przepadły w związku z wycieczkami, świętami, egzaminami, pandemią itp.).

 • Umowa z nauczycielami zawarta jest na okres 27 stycznia do 15 grudnia br. Osoby kontynuujące zajęcia po prostu dalej realizują program. Nie trzeba do nas nic dodatkowo zgłaszać.

 • Zgodnie z założeniami programu w okresie 27 stycznia - 15 grudnia br. należy przeprowadzić 70 godzin zajęć, z tego w I półroczu - 42 godziny. W przypadku zrealizowania mniejszej liczby godzin przechodzą one na okres jesienny.

 • Minimalna liczba uczniów w danej grupie ćwiczebnej to 15, ale zachęcamy do motywowania większej liczby dzieci i młodzieży oraz tworzenia bardziej licznych grup.

 • Głównym celem Programu SKS jest umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Przedstawiamy również ważne informacje dotyczące realizacji Programu od września br.

1. Dziennik SKS:

 • Logowanie do dziennika odbywa się poprzez stronę www.szkolnyklubsportowy.pl, w zakładce "Do pobrania" znajduje się instrukcja korzystania z Dziennika SKS.

 • Każdy nowy uczeń biorący udział w zajęciach SKS jest zobowiązany do dostarczenia nauczycielowi podpisanej zgody rodzica, a nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do wgrania jej skanu lub zdjęcia do dziennika SKS (wzory zgód są dostępne na stronie).

 • W związku z rotacją uczniów w grupie, nauczyciel powinien zdeaktywować uczniów (w danych ucznia - zaznaczyć - nieaktywny), którzy nie biorą udziału w zajęciach oraz dodać nowych uczestników zajęć.

 • W przypadku rezygnacji osoby prowadzącej zajęcia do czerwca prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

  • rezygnacja osoby prowadzącej (wzór w zakładce „SKS na Podkarpaciu” – "Do pobrania"),

  • pismo ze szkoły zawiadamiające o zmianie prowadzącego,

  • dane nowego prowadzącego (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail).

Do nowej osoby wyślemy umowę oraz inne niezbędne dokumenty. Nowy nauczyciel powinien się zarejestrować, a grupa powinna zostać „przepięta” przez operatora wojewódzkiego.

 • W przypadku całkowitej rezygnacji z działania grupy lub grup od września 2020 r. prosimy przesłać prośbę o rozwiązanie umowy - zlecenia oraz pismo podpisane przez Dyrektora szkoły o likwidacji grupy lub całkowitej rezygnacji szkoły z udziału w programie.

 • Wg wstępnych informacji Ministerstwo Sportu wyraziło zgodę na dodatkowy nabór od września br. Chętnych nauczycieli prosimy o kontakt z biurem PW SZS w Rzeszowie.

 • Aktualizacja harmonogramu zajęć – po ustaleniu nowego planu zajęć SKS należy go niezwłocznie zaktualizować. Można tego dokonać poprzez edycję grupy ćwiczebnej (ustalenie nowych terminów zajęć).

 • Wizytacje zajęć SKS – w związku z prowadzonymi wizytacjami informujemy o konieczności odwoływania zajęć w dzienniku SKS w przypadku, gdy wcześniej wiadomo, że dane zajęcia się nie odbędą.

 • Aplikacja mobilna SKS – zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej, która umożliwia szybkie i proste wprowadzanie tematów, obecności i dokonywania rozliczeń.

2. Działania informacyjno-promocyjne:

 • Informacja o zajęciach prowadzonych w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy powinna być ogólnodostępna. Zachęcamy do korzystania z materiałów dostępnych w zakładce "Do pobrania" (plakaty, grafiki i banery) oraz z zakładki na naszej stronie - SZKOLNY KLUB SPORTOWY na Podkarpaciu (na dole strony). Materiały należy wydrukować i powiesić w szkole, ale zachęcamy również do dodawania grafik na stronie szkoły i linkowania strony www.szkolnyklubsportowy.pl w celu uzyskania szczegółowych informacji o Programie przez większą grupę odbiorców.

 • Nadal można odbierać w Biurze PW SZS w Rzeszowie koszulki SKS (dla prowadzących zajęcia), gwizdki i smycze - oczywiście kto jeszcze nie odebrał.

 • Zależy nam również na tworzeniu SKS-owej społeczności i promocji Programu. Zapraszamy do aktywności w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) i komunikacji pod hasztagami #programSKS i #społecznośćSKS. Już niebawem kolejne konkursy, warsztaty i spotkania ze sportowcami.

 • Przypominany o natychmiastowym zgłaszaniu: rezygnacji z prowadzenia zajęć, zwolnień lekarskich, urlopu bezpłatnego lub dla poratowania zdrowia, obniżki wynagrodzenia poniżej najniższego wynagrodzenia w kraju, zawieszenie zajęc z powodu pandemii.

 • Prosimy o rzetelne prowadzenie dziennika zajęć i terminowe wgrywanie skanów rozliczeń (do 10-go dnia następnego miesiąca).

 • Sytuacja ze względu na COVID-19 jest zmienna i dlatego prosimy o przeglądanie swojej poczty mailowej, dziennika elektronicznego programu oraz strony naszego Związku.

 • Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19, organizacja zajęć prowadzonych w ramach #programSKS musi uwzględniać wszelkie zasady bezpieczeństwa.

 • Planowanie zajęć w ramach programu na zasadach i warunkach jak w załączniku, który na chwilę obecną jest obowiązujący, stosując wszystkie zasady wewnętrzne szkoły, placówki, gdzie będą prowadzone zajęcia.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów pozostajemy do Państwa dyspozycji.


Zawody realizowane przy finansowej pomocy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego

SZKOLNY KLUB SPORTOWY na Podkarpaciu

zobacz więcej
© Copyright 2020 Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, odwiedzin: 2508720