• Dzisiaj mamy: 15 maja 2021r.
  • Imieniny: Zofii, Nadziei, Berty

REGON: 690308723

NIP: 813-17-21-193

Nr konta: 57 1160 2202 0000 0001 9207 1127

35-111 RZESZÓW , ul. ST. WYSPIAŃSKIEGO 22

Tel/fax: 17 856-44-82

E-MAIL: podkarpackiszs@wp.pl

Aktualności
01 Lut Program SKS 2021 - informacje dla nauczycieli

Szanowni Państwo – Nauczyciele realizujący program SKS 2021

Rozpoczęliśmy i z najbliższych dniach będziemy kontynuować wysyłanie do organów prowadzących szkoły informacji o programie tj. wykaz zakwalifikowanych grup i porozumienia o współpracy partnerskiej. Również informacje dot. realizacji programu są wysyłane drogą elektroniczną do szkół, w tym dokumenty dla nauczycieli tj. umowa - zlecenia oraz oświadczenie do celów podatkowych. Są one dostępne także na naszej stronie w zakładce: Szkolny Klub Sportowy na Podkarpaciu – do pobrania.

Zakwalifikowanych nauczycieli prosimy o zapoznanie się z niezbędnymi informacjami:

  • Prosimy o dokładne wypełnienie UMOWY ZLECENIA przeznaczonej dla nauczycieli, którzy prowadzić będą zajęcia w ramach programu SKS. Prosimy o wypełnienie umowy komputerowo lub pismem drukowanym, oraz o jak najszybsze przesłanie nam podpisanego oryginału pocztą wraz z oświadczeniem do celów podatkowych. W związku z koniecznością zgłoszenia Waszej działalności do ZUS prosimy o nadesłanie umowy wraz z oświadczeniem najpóźniej do 20.02.2021 r.

  • Informujemy, że po zakończeniu każdego miesiąca nauczyciel prowadzący zobowiązany jest do wgrania raportu z przeprowadzonych zajęć pobranego z dziennika elektronicznego na platformie internetowej www.szkolnyklubsportowy.pl nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca. Na podstawie tego dokumentu zostaną przelane do 15-go dnia tego miesiąca na podane w oświadczeniu konta wynagrodzenia za przepracowane godziny w kwocie brutto 60 zł za godzinę.

  • Przypominamy, że na ten rok zaplanowaliśmy dla każdego nauczyciela po 55 jednostek zajęć. Bardzo prosimy nauczycieli prowadzących zajęcia o takie ich zaplanowanie, żeby do końca br. szkolnego (25.06.2021) przepracować z grupą 32 godziny zajęć. Pozostałe 23 godziny należy zrealizować w okresie 2.09.2021–15.12.2021.

  • Przypominamy o zaktualizowaniu liczby nauczycieli wychowania fizycznego, którzy będą prowadzili zajęcia sportowe w ramach programu SKS 2021 do 1 osoby (szkoły, które starały się o więcej niż 1 grupę prosimy o wskazanie e-mailem osoby prowadzącej zajęcia). Prosimy też niezwłocznie zgłaszać ewentualne rezygnacje.

  • Zajęcia programu SKS będą mogły się rozpocząć po zniesieniu obowiązujących ograniczeń, o czym Państwa poinformujemy. Aktualnie zostały one przedłużone do 14 lutego br.

  • Prosimy o kompletowanie grup, zbieranie dokumentacji (w tym zgody rodziców - są do pobrania na stronie Programu w zakładce „do pobrania”: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/do-pobrania, rezerwacje obiektów sportowych, tak, aby od 15 lutego (mamy nadzieję) br. rozpocząć prowadzenie zajęć SKS.

  • Informacje dodatkowe:

o Prosimy o śledzenie strony internetowej www.szs.rzeszow.pl, gdzie będziemy zamieszczać aktualne informacje dotyczące programu (zakładka na dole: Szkolny Klub Sportowy na Podkarpaciu);

o W najbliższym czasie zamieścimy informację dotyczącą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć oraz ubezpieczenia OC prowadzących zajęcia;

o Informujemy, że Wasze zajęcia będą mogły być kontrolowane przez osoby upoważnione przez PW SZS w Rzeszowie oraz Operatora Krajowego programu.

Igrzyska Dzieci
Zawody realizowane przy finansowej pomocy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego

SZKOLNY KLUB SPORTOWY na Podkarpaciu

zobacz więcej
© Copyright 2021 Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, odwiedzin: 2787269