• Dzisiaj mamy: 3 czerwca 2020r.
 • Imieniny: Klotyldy, Leszka, Tamary

REGON: 690308723

NIP: 813-17-21-193

Nr konta: 57 1160 2202 0000 0001 9207 1127

35-111 RZESZÓW , ul. ST. WYSPIAŃSKIEGO 22

Tel/fax: 17 856-44-82

E-MAIL: podkarpackiszs@wp.pl

Aktualności
22 Sie Nabór uzupełniający do programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło dodatkowy nabór wniosków na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” w II półroczu 2018 roku.

W związku z tym Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie ogłasza nabór uzupełniający do tego projektu.

Główne warunki realizacji programu:

 • w ramach naboru uzupelniającego program będzie realizowany w okresie od 3 września – 15 grudnia 2018 r.,

 • uczestnikami zadania mogą być wyłącznie uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

 • grupa ćwiczebna musi się składać z min 15 uczestników;

 • w jednej szkole mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne, natomiast w szkołach większych (powyżej 300 uczniów) można utworzyć trzecią grupę;

 • zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika;

 • nowe gupy powinny zrealizować w tym okresie 28 godzin zajęć;

 • w przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy);

 • osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;

 • zajęcia sportowe z jedną grupą może realizować maksymalnie 2 nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;

 • wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych w wysokości 40 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut); 

 • podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego;

 • uczestnikami zajęć powinni być uczniowie niebiorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych;

 • uczestnicy zajęć – uczniowie nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

 • przekazanie (przez szkołe lub JST) kwoty 60 zł / 1 grupę na częściowe pokrycie kosztów realizacji programu;

Do programu zapraszamy nowe szkoły, ale także te, które już go realizują.

Wysyłamy do każdej jednostki samorządu terytorialnego informacje o programie oraz karty zgłoszenia. Bardzo prosimy zainteresowane szkoły o kontakt ze swoimi samorządami.

Zgłoszenie szkoły do programu (tutaj) należy przekazać do JST, które powinny złożyć zbiorcze zgłoszenia szkół do PW SZS w Rzeszowie do dnia 28 sierpnia 2018 roku (ze względu na bardzo krótki termin dopuszczamy na razie wstępne zgłoszenia e-mailowe lub telefoniczne, z późniejszym uzupełnieniem dokumentów).

Więcej o programie - tutaj

Strona SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Formularz kontaktowy

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy zaprasza do kontaktu.

Id reklamy: 120
Id reklamy: 93
Id reklamy: 114
Id reklamy: 137
Id reklamy: 32
Id reklamy: 138
1. Czy w sytuacji ograniczenia organizacji imprez sportowych SZS powinien prowadzić programy kształcenia (w tym w formie zdalnej) kadr sportu szkolnego np.: kursy Młodzieżowych Organizatorów Sportu, Młodzieżowych Sędziów Sportowych, konferencje, kursy:
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania
2. Czy w sytuacji ograniczenia organizacji imprez sportowych SZS powinien prowadzić zawody w formie rywalizacji wirtualnej (np. internetowe mistrzostwa w szachach, biegi z wykorzystaniem platformy Endomondo lub podobnych, różnego rodzaju challenge):
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania
3. Czy w sytuacji ograniczenia organizacji imprez sportowych SZS powinien realizować inne formy popularyzacji sportu np. konkursy plastyczne, fotograficzne, wiedzy o sporcie itp.:
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania
4. Czy w sytuacji ograniczenia organizacji imprez sportowych SZS powinien prowadzić pomoc metodyczną dla nauczycieli realizujących zajęcia w formie zdalnej (np. przykładowe zestawy ćwiczeń, linki do ciekawych programów, programy typu "Mały Mistrz"):
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania
5. Które z wyżej wymienionych programów jest najważniejszy (proszę wybrać 1 najważniejszy):
1
2
3
4
nie wiem, nie mam zdania
6. Czy organizując rozgrywki sportowe osobno w kategoriach Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej klasyfikację szkół podstawowych należy prowadzić:
osobno za każdą kategorię
łącznie za obie kategorie wiekowe
nie wiem, nie mam zdania
7. Czy punktację za udział szkół w zawodach międzyszkolnych należy:
zostawić bez zmian, tak jak jest obecnie
uzależnić od liczby zawodników w drużynie, czyli zróżnicować tzw. małe gry (np. szachy, tenis stołowy, badminton, 3-bój, 4-bój, koszykówka 3x3) i duże gry (np. piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, unihokej, liga la, sztafety przełajowe)
uzależnić od liczby szczebli awansu do finału (niektóre dyscypliny realizowane są wg szczebli gmina – powiat – rejon – półfinał – województwo, inne półfinał – województwo, a część od razu finał wojewódzki)
nie wiem, nie ma zdania
8. Czy uważasz, że od nowego roku szkolnego (wg stanu prawnego na dzisiaj związanego z wystąpieniem stanu epidemii) współzawodnictwo sportowe szkół będzie realizowane bez większych przeszkód:
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania
9. Czy uważasz, że od nowego roku szkolnego (wg stanu prawnego na dzisiaj związanego z wystąpieniem stanu epidemii) będą duże ograniczenia związane z małą frekwencją spowodowaną obawą ze strony rodziców:
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania
10. Czy uważasz, że od nowego roku szkolnego (wg stanu prawnego na dzisiaj związanego z wystąpieniem stanu epidemii) będą trudności związane z dostępem do obiektów sportowych (głównie szkonych) spowodowane procedurami i względami bezpieczeństwa:
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania

SZKOLNY KLUB SPORTOWY na Podkarpaciu

zobacz więcej
© Copyright 2020 Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, odwiedzin: 2338264