• Dzisiaj mamy: 23 stycznia 2021r.
  • Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

REGON: 690308723

NIP: 813-17-21-193

Nr konta: 57 1160 2202 0000 0001 9207 1127

35-111 RZESZÓW , ul. ST. WYSPIAŃSKIEGO 22

Tel/fax: 17 856-44-82

E-MAIL: podkarpackiszs@wp.pl

Aktualności
21 Lis Konkurs ofert na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w 2021 roku

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił Konkurs na dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów.

20 listopada 2020 r. został ogłoszony otwarty konkurs na dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Na realizację zajęć sportowych dla uczniów przeznaczono kwotę w wysokości: 21 mln zł.

Zadania przewidziane do realizacji:

Zadanie nr 1

Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie).

Łączna kwota dofinansowania – 2,1 mln zł.

Zajęcia będą realizowane w terminie od 4 stycznia do 8 grudnia 2021 r.

Zadanie nr 2

Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Łączna kwota dofinansowania – 13,9 mln zł.

Zajęcia będą realizowane w terminie od 1 lutego do 8 grudnia 2021 roku.

Zadanie nr 3

Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł.

Zajęcia będą realizowane w terminie od 1 lutego do 8 grudnia 2021 roku.

Wnioski na w/w zadania należy składać do dnia 21 grudnia 2020 r.

Więcej informacji na temat konkursów - tutaj

Zachęcamy samorządy lokalne i kluby do składania ofert na ww. zadania. Wg naszych informacji, żadna z organizacji ani instytucji o zasięgu wojewódzkim nie będzie składała wniosków na tzw. "operatora wojewódzkiego" zadań nr 1, nr 2 i nr 3. Zachęcamy, aby samodzielnie składać do Ministerstwa stosowne wnioski.

W tym samym dniu został ogłoszony również konkurs na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu Programu "Sport dla Wszystkich" realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 24 000 000 zł.

Zadania realizowane w ramach konkursu:

  • Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;

  • Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;

  • Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";

  • Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Więcej na temat tego konkursu - tutaj

Igrzyska Dzieci
Zawody realizowane przy finansowej pomocy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego

SZKOLNY KLUB SPORTOWY na Podkarpaciu

zobacz więcej
© Copyright 2021 Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, odwiedzin: 2638872