• Dzisiaj mamy: 5 czerwca 2020r.
 • Imieniny: Waltera, Bonifacego, Dobromira

REGON: 690308723

NIP: 813-17-21-193

Nr konta: 57 1160 2202 0000 0001 9207 1127

35-111 RZESZÓW , ul. ST. WYSPIAŃSKIEGO 22

Tel/fax: 17 856-44-82

E-MAIL: podkarpackiszs@wp.pl

Aktualności
11 Maj Internetowe XXII Indywidualne Szachowe Mistrzostwa Szkół

W dniach 25 i 26 maja miały się odbyć XXII Indywidualne Szachowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych Województwa Podkarpackiego na 2020 rok. I odbędą się w tym terminie (!) tylko w formule internetowej. Poniżej przedstawiamy regulamin imprezy.

 • Cel:

  • Wyłonienie indywidualnych mistrzów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych tj. w rocznikach 2005-2006 oraz 2007 i młodsi na 2020 rok.

  • Wyłonienie indywidualnych mistrzów szkół ponadpodstawowych na 2020 rok.

 • Organizatorzy:

  • Głównym Organizatorem jest Podkarpacka Unia Szachowa w Krośnie

  • przy współudziale Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie,

 • Miejsce zawodów:

  • Mistrzostwa zostaną rozegrane na platformie cyfrowej www.chess.com

 • Program zawodów:

  • Zapisy do klubu https://www.chess.com/club/podkarpacka-unia-szachowa do 24 maja 2020 r.

  • Eliminacje w poszczególnych grupach:

   • Odprawy techniczne i zapisy do poszczególnych grup turniejowych

    • Eliminacje: od godz. 8.30 do 9.30 I runda o godz. 9.30

    • Finały: od godz. 13.00 do 14.00 I runda o godz. 14.00

   • 25 maja 2020 r. (poniedziałek) – Licealiada

    • Grupa E) Licealiada – dziewczęta (rocznik 2000 i młodsza)

    • Grupa F) Licealiada – chłopcy (rocznik 2000 i młodsi)

   • 26 maja 2020 r. (wtorek) – Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej

    • Grupa A) klasy I-VI – dziewczęta (rocznik 2007 i młodsze)

    • Grupa B) klasy I-VI – chłopcy (rocznik 2007 i młodsi)

    • Grupa C) klasy VII-VIII – dziewczęta (rocznik 2005-2006)

    • Grupa D) klasy VII-VIII – chłopcy (rocznik 2005-2006)

 • Uczestnictwo:

  • W Mistrzostwach uczestniczą uczniowie Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych Województwa Podkarpackiego.

  • Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny.

  • Aby zostać przyjętym do klubu: https://www.chess.com/club/podkarpacka-unia-szachowa w serwisie www.chess.com należy na swoim koncie mieć podane własne imię i nazwisko (nick jest dowolny, ale należy uzupełnić rubryki: imię i nazwisko, podać nazwę szkoły oraz rocznik). Prosimy, aby dołączyć do klubu wcześniej, usprawni to weryfikację zawodników przed rozpoczęciem Mistrzostw. W przypadku braku spełnienia powyższego warunku, organizatorzy mają prawo przed zawodami do niedopuszczenia do Mistrzostw, a w trakcie trwania Mistrzostw do usunięcia zawodnika. Zawodnicy uczestniczący w Internetowych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego zobowiązani są do przestrzegania zasad fair-play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych bądź innego wsparcia w trakcie rozgrywanych partii. Ostateczne wyniki zostaną podane po weryfikacji Anty-Cheatingowej. Osoby oszukujące będą podlegały pod Regulamin Dyscyplinarny par.11 p.1f dotyczący stosowania dopingu elektronicznego. Organizator ma prawo do wizualnej weryfikacji osoby biorącej udział w rozgrywkach finałowych poprzez Internet.

 • System rozgrywek:

  • Rozgrywki eliminacyjne zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

  • W finale bierze udział po 8 osób z najlepszym wynikiem z eliminacji, system rozgrywek kołowy.

  • Tempo gry wynosi 10 minut dla zawodnika na partię.

 • Zgłoszenia:

  • Zgłoszenia do zawodów eliminacyjnych i finałowych należy bezpośrednio zapisać na godzinę przed rozpoczęciem turnieju. Turnieje są rejestrowane w klubie https://www.chess.com/club/podkarpacka-unia-szachowa

   • Grupa A) klasy I-VI – dziewczęta (rocznik 2007 i młodsze)

   • Grupa B) klasy I-VI – chłopcy (rocznik 2007 i młodsi)

   • Grupa C) klasy VII-VIII – dziewczęta (rocznik 2005-2006)

   • Grupa D) klasy VII-VIII – chłopcy (rocznik 2005-2006)

   • Grupa E) Licealiada – dziewczęta (rocznik 2000 i młodsze)

   • Grupa F) Licealiada – chłopcy (rocznik 2000 i młodsi)

  • Zawodnicy nie zgłoszeni wcześniej do zawodów nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek finałowych.

  • Zgłoszenia wypełniać wg przedstawionej Tabeli:

Lp.

Nazwisko i imię

Szkoła

Rocznik

Kategoria szachowa

1

KOWALSKI, Adam      

SP Nr 15 w Mielcu

2008

IV

2

KOWALSKI, Piotr             

III LO w Krośnie

2004

b.k.

 • Wyróżnienie i nagrody:

  • Fundatorami nagród, pucharów, medali i dyplomów są:

   • Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie,

   • Podkarpacka Unia Szachowa w Krośnie,

   • pozyskani Sponsorzy.

 • Sędziowanie:

  • Sędzią głównym zawodów jest: Marian Lorenc, sędzia klasy NA I kategoria. Telefon: 605-484-592

 • Uwagi końcowe:

  • Uczestnik Turnieju, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na:

   • przetwarzanie danych osobowych przed Administratora danych, którym są Organizatorzy Turnieju, do celów związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, zgodnie z ustawą;

   • wykorzystanie przez Organizatorów wizerunku uczestnika - zdjęcia, filmu wykonanego podczas w/w Turnieju i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem, filmem;

  • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całości zrealizowanych etiud filmowych do celów promocyjnych, w tym prawo do ich publikacji, a także do ich prezentowania publicznie związanych z działalnością Organizatora;

  • Zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

  • Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

  • Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanym z używanym sprzętem, dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane.

  • Uczestnictwo w Internetowych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego jest równoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu.

Regulamin do pobrania - tutaj

Formularz kontaktowy

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy zaprasza do kontaktu.

Id reklamy: 120
Id reklamy: 93
Id reklamy: 114
Id reklamy: 137
Id reklamy: 32
Id reklamy: 138
1. Czy w sytuacji ograniczenia organizacji imprez sportowych SZS powinien prowadzić programy kształcenia (w tym w formie zdalnej) kadr sportu szkolnego np.: kursy Młodzieżowych Organizatorów Sportu, Młodzieżowych Sędziów Sportowych, konferencje, kursy:
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania
2. Czy w sytuacji ograniczenia organizacji imprez sportowych SZS powinien prowadzić zawody w formie rywalizacji wirtualnej (np. internetowe mistrzostwa w szachach, biegi z wykorzystaniem platformy Endomondo lub podobnych, różnego rodzaju challenge):
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania
3. Czy w sytuacji ograniczenia organizacji imprez sportowych SZS powinien realizować inne formy popularyzacji sportu np. konkursy plastyczne, fotograficzne, wiedzy o sporcie itp.:
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania
4. Czy w sytuacji ograniczenia organizacji imprez sportowych SZS powinien prowadzić pomoc metodyczną dla nauczycieli realizujących zajęcia w formie zdalnej (np. przykładowe zestawy ćwiczeń, linki do ciekawych programów, programy typu "Mały Mistrz"):
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania
5. Które z wyżej wymienionych programów jest najważniejszy (proszę wybrać 1 najważniejszy):
1
2
3
4
nie wiem, nie mam zdania
6. Czy organizując rozgrywki sportowe osobno w kategoriach Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej klasyfikację szkół podstawowych należy prowadzić:
osobno za każdą kategorię
łącznie za obie kategorie wiekowe
nie wiem, nie mam zdania
7. Czy punktację za udział szkół w zawodach międzyszkolnych należy:
zostawić bez zmian, tak jak jest obecnie
uzależnić od liczby zawodników w drużynie, czyli zróżnicować tzw. małe gry (np. szachy, tenis stołowy, badminton, 3-bój, 4-bój, koszykówka 3x3) i duże gry (np. piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, unihokej, liga la, sztafety przełajowe)
uzależnić od liczby szczebli awansu do finału (niektóre dyscypliny realizowane są wg szczebli gmina – powiat – rejon – półfinał – województwo, inne półfinał – województwo, a część od razu finał wojewódzki)
nie wiem, nie ma zdania
8. Czy uważasz, że od nowego roku szkolnego (wg stanu prawnego na dzisiaj związanego z wystąpieniem stanu epidemii) współzawodnictwo sportowe szkół będzie realizowane bez większych przeszkód:
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania
9. Czy uważasz, że od nowego roku szkolnego (wg stanu prawnego na dzisiaj związanego z wystąpieniem stanu epidemii) będą duże ograniczenia związane z małą frekwencją spowodowaną obawą ze strony rodziców:
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania
10. Czy uważasz, że od nowego roku szkolnego (wg stanu prawnego na dzisiaj związanego z wystąpieniem stanu epidemii) będą trudności związane z dostępem do obiektów sportowych (głównie szkonych) spowodowane procedurami i względami bezpieczeństwa:
tak
nie
nie wiem, nie mam zdania

SZKOLNY KLUB SPORTOWY na Podkarpaciu

zobacz więcej
© Copyright 2020 Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, odwiedzin: 2341503